kontakt

Z wydawnictwem


Grabek Media sp. z o.o.
ul. Belwederczyków 29
51-688 Wrocław

tel.: + 48 71 337 47 40
tel.: + 48 71 347 83 87
Dyrektor wydawnictwa:

Krzysztof Grabek


Prenumerata i numery archiwalne:

tel. +48 71 337 47 40

prenumerata (a) grabekmedia.pl

Uwagi i reklamacje:

tel. +48 71 337 47 40, +48 71 347 83 87GRABEK MEDIA sp. z o. o.

ul. Belwederczyków 29, 51-688 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000500147 kapitał zakładowy: 35.000 PLN, NIP: 898-22-06-479, REGON 022359267